Змістовий модуль ІІ.

Предыдущая1234567Следующая

КУТОК ПРИРОДИ ТА ДІЛЯНКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Семінар 4.

Тема: Кімнатні рослини в дошкільному закладі (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

1. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин в куточку природи різних вікових груп дошкільного закладу.

2. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин в куточку природи у першій молодшій групі.

3. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин в куточку природи у другій молодшій групі.

4. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин в куточку природи у середній групі.

5. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин в куточку природи у старшій групі.

6. Дати характеристику групі красивоквітучих кімнатних рослин.

7. Охарактеризувати особливості цибуинних кімнатних рослин, які рекомендовані для вирощування в умовах дитчого садка.

8. Дати порівняльну характеристику групі ампельних та сукулентних рослин.

9. Розкрити особливості декоративно-листяних кімнатних рослин.

10. Означити догляд за кімнатними рослинами.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна література:

1. Веретенникова С.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. - К.: Вища школа,

1979. - С. 64-77.

2. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. - М.: Просвещение, 1989. -С. 12-54; С.

119-129.

3. Как знакомить дошкольников с природой / Под редакцией П.Г. Саморуковой, -М.:

Просвещение, 1983. - С. 42-54.

4. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. - К.:, 1993. - С. 50-84.

Додаткова література:

1. Верзілін М.М. Мандри з кімнатними рослинами - К., 1973 - С. 313-340.

2. Клевенская Т.М. Цветы в интерьере. - М.: Агропромиздат, 1990.

3. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. - М.: Изд-во Духовной

литературы; «Сфера», 2000, - С. 510-572.

4. Любарова В.М., Марковська Т.В. Привабливий світ кімнатних рослин, К.: Шкільний

світ, 2000. – 55 с.

5. Цветы в доме, фитодизайн / Составитель: Линь B.B. - М.: Аделант, 2000. - 480 с.

6. Юхимчук Д. Комнатное цветоводство. - К.: Урожай, 1985. - 144 с.

Завдання і питання для самоперевірки і перевірки знань.

1. Обґрунтувати значення кімнатного квітництва у вихованні дітей дошкільного віку.

2. Розкрити правила добору і розміщення кімнатних рослин у

кутках природи і різних вікових груп.

2. Визначити рівень сформованості у старших дошкільників знань

рослин кутка природи і практичних умінь по догляду та

вирощуванні.

Тема: Цибулинні та декоративно-листяні кімнатні рослини кутка

Природи: походження, зовнішній вигляд, біологічніОсобливості.

Мета: Формувати вміння студентів працювати з літературою,

Самостійно складати характеристики на цибулинні та

Декоративно-листяні. Розвивати психічні процеси.

Виховувати інтерес та бережне ставлення до рослин.

Тип заняття: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: кімнатні рослини, ілюстрації кімнатних рослин,

Підручники М. М. Марковская «Уголок природьі в

Детском саду».

Література: 1. Веретенникова С. О. Ознайомлення дітей

Дошкільного віку з природою. К.: Вища шк., 1979.

Как знакомить дошкольников с природой / ред.

Саморуковой П. Г. М.: Просвещение, 1983.

Яришева Н. Ф. Методики ознайомлення дітей з

Природою. К.: Вища шк., 1993.

Тема: Сукуленти, ампельні та виткі кімнатні рослини кутка


1944060151752748.html
1944124762464216.html
    PR.RU™