Тема: Множини.

Мета: Формування вмінь та навичок в роботі із складним типом даних – множинами. Вдосконалення вмінь та навичок при роботі з алгоритмами циклічної структури.

Контрольні запитання:

1. Що таке множина в математиці?

2. Які операції над множинами в математиці вам відомі?

3. Як описуються множини в мові програмування Pascal?

4. Як задати множину?

5. Що таке порожня множина?

6. Як задається пуста множина?

7. Як організовують вивід елементів множини?

Завдання 1.Обрахувати значення виразів.

Варіанти:

1. [ ] + [4]

2. [1,3,5] - [2,4]

3. [1..6] + [3..8]

4. [ ] - [4]

5. [1..6] * [3..8]

6. [1,3,5] * [2,4]

7. [2,4] + [1..5]

8. [1..6] - [3..8]

9. [1,3,5] + [2,4]

10. [2,4] - [1..5]

11. [2,4] * [1..5]

12. [ ] * [4]

13. [25..30] * [12..17]

14. [1..8] * [ ]

15. [4..10] – [ ]

Завдання 2.Дано три множини символьного типу, які задані своїми конструкторами:

Y1=[‘A’, ‘B’, ‘D’, ‘R’, ‘M’, ‘K’];

Y2= [‘R’, ‘A’, ‘H’, ‘D’, ‘K’];

Y3= [‘A’, ‘K’, ‘R’].

Сформувати нову множину X згідно умови, вказоної для кожного варіанту. Перевірити, чи включена множина Y3 в множину X.

Варіанти:

1. X = (Y1 Ç Y2) È (Y1 \ Y2)

2. X = (Y1 È Y2) Ç (Y1 \ Y2)

3. X = (Y1 \ Y2) È (Y1 Ç Y2)

4. X = (Y1 Ç Y2) \ (Y1 È Y2)

5. X = (Y1 È Y2) \ (Y1 Ç Y2)

6. X = (Y1 \ Y2) Ç (Y1 È Y2)

7. X = Y1 Ç (Y2 È Y1) \ Y2

8. X = Y1 Ç (Y2 È Y1 \ Y2)

9. X = (Y1 Ç Y2 È Y1) \ Y2

10. X = Y1 Ç (Y2 \ Y1) È Y2

11. X = Y1 È (Y2 Ç Y1) \ Y2

12. X = Y1 \ (Y2 È Y1ÇY2)

13. X = Y1 Ç (Y2 \ Y1 È Y2)

14. X = (Y1 Ç Y2 \ Y1) ÈY2

15. X = (Y1 È Y2 Ç Y1) \ Y2

Завдання 3.Скласти програму.

Вимоги до завдання:

- використати множини;

- вивести на екран вхідні дані і отримані результати.

Варіанти:

1. Із множини цілих чисел 1...20 виділити множину чисел, що діляться без остачі або на 2, або на 3.

2. Дано текст із цифр і маленьких латинських літер, за якими йде крапка. Визначити, яких літер – голосних (a, e, i, o, u) або приголосних – більше в даному тексті.

3. Дано множину X цілих чисел 8...22. Змінній Y присвоїти множину всіх простих чисел із цього діапазону, а змінній Z – множину всіх складних чисел (число, що має більше ніж два дільники).

4. Із множини цілих чисел 1...20 виділити множину чисел, що діляться на 6 без остачі.

5. Дано текст із маленьких латинських літер, який закінчується крапкою. Надрукувати перші входження літер, зберігаючи їх початковий взаємний порядок.6. Дано текст із маленьких латинських літер, який закінчується крапкою. Надрукувати всі літери, які входять в текст не менше двох разів.

7. Дано текст із маленьких латинських літер, який закінчується крапкою. Надрукувати (по одному разу) в алфавітному порядку всі голосні літери, що входять в текст.

8. Дано 100 цілих чисел від 1 до 50. Визначити, скільки серед них є чисел, перша цифра в запису яких – 1 або 2.

9. Не використовуючи допоміжних змінних, поміняти місцями значення змінних-множин A і B.

10. Дано текст із маленьких латинських літер, який закінчується крапкою. Надрукувати всі літери, входять в текст лише один раз.

11. Підрахувати кількість цифр у даному символьному рядку і роздрукувати все, крім пропусків, знаків операцій і розділових знаків

12. Сформувати множину, в яку входять тільки латинські літери, які зустрічаються у вхідному рядку, і множину розділових знаків із вхідного рядка.

13. Дано текст, що містить N символів. Надрукувати ті із вказаних символів ‘L’, ‘T’, ‘Z’, ‘X’, які входять в заданий текст.

14. Із множини цілих чисел 4...67 виділити множину чисел, що діляться без остачі на 5.

15. Дано текст із маленьких латинських літер, який закінчується крапкою. Надрукувати в алфавітному порядку всі літери, що входять в текст не менше двох разів.1942409810691756.html
1942433901480897.html
    PR.RU™