ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ

Предыдущая12345678Следующая

Завдання практики - набуття практичних навичок, система­тизація знань з використання інформаційних та комп'ютерних техно­логій у роботі державних органів та бюджетних організацій. Практика проводиться з використанням відповідного програмного забезпечення, подібного до того, що використовується у відповідних організаціях.

Назва теми Кількість годин
всього аудиторні самостійне вивчення
1. Автоматизація роботи державного казначейства та
органів соціального страхування
2. Автоматизація роботи в податковій сфері та складання звітності в системі "Бест звіт +"
3. Автоматизація управління фінансами підприємств за допомогою системи "Парус"
4. Робота з АРМ "Операційний день банку"
Разом

1. Автоматизація роботи державного казначейства та органів соціального страхування

Складання форм для автоматизованого розрахунку фінансових показників та даних для заповнення відповідних форм документів, що використовуються в Держказначействі та органах соціального страхування за допомогою офісного та спеціалізованого програмного забезпечення.

2. Автоматизація роботи в податковій сфері та складання звітності в системі "Бест звіт "

Визначення податкового обороту, податкових зобов'язань та податкового кредиту за допомогою офісного програмного за без-печення та спеціалізованої програми "Бест звіт".

Складання та заповнення податкової звітності за допомогою системи "Бест звіт".

3. Автоматизація управління фінансами підприємств за допомогою системи "Парус"

Налаштування словників та введення початкових залишків в систему "Парус". Оформлення платіжних та господарських операцій, внутрішні документи та облік зобов'язань, інвентарна картотека.

Складання оборотної відомості руху матеріальних цінностей, відомості стану розрахунків з дебіторами та кредиторами, обробка в обліку рахунків, друк оборотного балансу та головної книги.

4. Робота з АРМ "Операційний день банку"

Підготовка ОДБ до роботи, відкриття балансових та особових рахунків, введення початкових даних. Проведення типових банків­ських операцій за допомогою ОДБ, перевірка та коригування проведе­них операцій. Одержання вихідних форм документів з проведених банківських операцій.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ



МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗВІТ

проходження навчальної практики

з дисципліни «Банківські операції»

студента групи Ф 3/1

Іванова Івана Івановича

на базі ПАО « Райффайзен Банк Аваль»

Період практики

з ___________ по _________ 20 ___ р.

Керівник практики з Звіт прийняв викладач

«Банківських операцій»

від комерційного банку

П.І.П.

Миколаїв – 2014


Додаток Б

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Статут банку

2. Банківська ліцензія / генеральна ліцензія

3. Положення про філію/відділення, представництво банку

4. Організаційна структура банку/ філії

5. внутрішні положення банку щодо особливостей залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити).

6. Договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи

7. Договір банківського вкладу юридичної особи

8. Договір банківського рахунку;

9. Договір банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки;

10. Договір банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифікату;

11. Договір банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом.

12. Бланк ощадного (депозитного) сертифікату

13. Журнал обліку виданих бланків ощадних (депозитних) сертифікатів

14. Заява на відкриття поточного рахунку

15. Депозитний сертифікат Національного банку

16. Генеральний кредитний договір

17. Платіжне доручення

18. Платіжна вимога (заповнений)

19. Вексель

20. Договір про врахування векселів

21. Реєстри поданих до врахування векселів

22. Відомість реєстрів, поданих до врахування векселів

Акт прийняття-передавання векселів.

23. Журнал обліку врахованих векселів

24. Заявка на отримання чекової книжки

25. Заявка на відкриття документарного акредитиву

26. Заявка на кредит юридичної особи

27. Заявка на кредит фізичної особи

28. Заявка на оформлення кредитної картки

29. Кредитний договір

30. Кореспондентський договір

31. Договір застави

32. Договір поруки

33. Договір забезпечення кредиту

34. Картка зі зразками підписів і печатки

35. Протокол засідання кредитного комітету

36. Методика визначення кредитоспроможності позичальника

37. Картка параметрів контрагента.

38. Договір банківського рахунку в іноземній валюті та національній валюті

39. Договір про обслуговування клієнтів за операціями купівлі-продажу іноземної валюти

40. Карточка обліку обєкта основних засобів

41. Рахунок-фактура на оплату

42. Бланк з на відправку переказу

43. Бланк на одержання переказу

44. Заява про переказ готівки, квитанція

45. Заява на видачу готівки

46. Прибутково-видатковий касовий ордер

47. Прибутковий касовий ордер

48. Видатковий касовий ордер

49. Об'ява на внесення готівки

50. Договір комісії

51. Довіреність по рахунку клієнта

52. Заява на відкриття поточного рахунку

53. Заява на закриття поточного рахунку

54. Виписка з поточного рахунка

55. Депозитні ставки

56. Кредитні ставки

57. Анкета позичальника

58. Наказ(розпорядження) на встановлення курсу валют

59. Договір лізингу

60. Договір факторингу

61. Баланс

62. Звіт про фінансові результати

63. Звіт про власний капітал

64. Звіт про рух грошових коштів

65. Ціна банківських металів


Додаток В

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЩОДЕННИК

проходження навчальної практики

на базі Миколаївської філії міського відділення №8351 ВАТ «Державний ощадний банк України»

студента групи Ф 3/1

Іванова Івана

План проходження практики Термін Примітки
Ознайомлення з установою банку 15.08.13
Ознайомлення з організацією касового обслуговування клієнтів 16.08.13
Ознайомлення з операціями комерційного банку, які пов’язані із обслуговуванням платіжного обороту 17.08.13


1938384608715609.html
1938438955769899.html
    PR.RU™